1739 Zugriffe seit 26.07.2006 18:36:36 - http://www.integra-europe.net

Datum/Uhrzeit Browser Betriebssystem
 29.01.2008 - 15:12:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.01.2008 - 13:28:33   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 29.01.2008 - 11:01:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.01.2008 - 10:10:52   Firefox 2.0   Windows XP 
 29.01.2008 - 09:59:51   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 28.01.2008 - 18:14:58   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.01.2008 - 16:06:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 15:13:56   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.01.2008 - 15:13:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:48:48   Netscape 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:47:42   Netscape 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:47:29   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:46:39   Netscape 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:37:35   Netscape 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:33:30   Netscape 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:31:21   Netscape 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 14:29:50   Netscape 6   Windows XP 
 28.01.2008 - 13:17:43   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.01.2008 - 13:16:45   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.01.2008 - 12:43:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.01.2008 - 11:07:28   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.01.2008 - 09:53:02   Internet Explorer 7   Windows XP 
 27.01.2008 - 18:31:32   Firefox 2.0   Windows XP 
 27.01.2008 - 16:48:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 26.01.2008 - 00:30:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.01.2008 - 14:52:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2008 - 14:46:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2008 - 14:40:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2008 - 14:40:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2008 - 13:23:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2008 - 11:40:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.01.2008 - 16:04:45   Firefox 2.0   Windows XP 
 24.01.2008 - 13:03:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.01.2008 - 09:53:36   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 24.01.2008 - 09:44:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.01.2008 - 09:42:10   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 24.01.2008 - 09:39:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.01.2008 - 23:07:06   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.01.2008 - 17:30:23   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 23.01.2008 - 11:49:31   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 23.01.2008 - 11:26:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.01.2008 - 11:25:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.01.2008 - 11:03:38   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 23.01.2008 - 08:57:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.01.2008 - 08:55:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.01.2008 - 08:55:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.01.2008 - 08:54:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.01.2008 - 08:53:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.01.2008 - 17:39:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.01.2008 - 15:26:13   Firefox 2.0   Windows XP 
 22.01.2008 - 15:00:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.01.2008 - 13:19:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.01.2008 - 11:45:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.01.2008 - 10:55:05   Firefox 2.0   Windows XP 
 21.01.2008 - 13:48:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.01.2008 - 11:09:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.01.2008 - 10:57:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.01.2008 - 23:03:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.01.2008 - 15:05:55   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2008 - 17:40:17   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2008 - 17:31:33   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2008 - 15:49:29   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2008 - 15:31:24   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2008 - 12:34:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2008 - 12:31:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2008 - 12:30:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.01.2008 - 14:54:24   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.01.2008 - 10:19:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.01.2008 - 09:23:04   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.01.2008 - 09:10:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.01.2008 - 16:39:40   Firefox 2.0   Windows XP 
 16.01.2008 - 16:24:51   Firefox 2.0   Windows XP 
 16.01.2008 - 14:52:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.01.2008 - 14:09:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 14:09:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 14:08:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 14:03:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 14:03:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 13:57:15   Firefox 2.0   Windows XP 
 16.01.2008 - 13:01:20   Opera 9   Windows XP 
 16.01.2008 - 11:56:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.01.2008 - 11:54:25   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.01.2008 - 11:47:00   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.01.2008 - 11:03:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 10:33:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 10:02:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 10:01:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.01.2008 - 09:47:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.01.2008 - 09:44:07   Firefox 1.0   Windows XP 
 16.01.2008 - 08:38:02   Firefox 2.0   Windows XP 
 15.01.2008 - 22:01:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.01.2008 - 17:03:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.01.2008 - 16:52:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.01.2008 - 16:01:37   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 15.01.2008 - 15:59:08   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 15.01.2008 - 15:55:04   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 15.01.2008 - 15:42:50   Firefox 2.0   Windows XP 
 15.01.2008 - 12:12:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.01.2008 - 11:08:17   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.01.2008 - 17:20:03   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.01.2008 - 09:14:29   Netscape 6   Windows XP 
 13.01.2008 - 08:02:56   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.01.2008 - 09:47:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.01.2008 - 15:25:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.01.2008 - 11:35:49   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.01.2008 - 18:08:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.01.2008 - 18:57:33   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.01.2008 - 15:07:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.01.2008 - 15:04:20   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.01.2008 - 11:21:06   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.01.2008 - 11:18:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.01.2008 - 10:58:33   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.01.2008 - 15:01:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.01.2008 - 15:00:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.01.2008 - 12:50:55   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.01.2008 - 16:36:46   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.12.2007 - 08:55:44   Firefox 2.0   Windows XP 
 26.12.2007 - 00:15:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.12.2007 - 00:12:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.12.2007 - 00:05:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.12.2007 - 17:19:37   Netscape 6   Mac OS X 
 22.12.2007 - 09:35:33   Firefox 2.0   Windows XP 
 19.12.2007 - 17:35:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.12.2007 - 17:35:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.12.2007 - 09:05:29   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.12.2007 - 12:09:45   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2007 - 12:04:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2007 - 11:51:43   Firefox 2.0   Windows XP 
 18.12.2007 - 11:47:25   Firefox 2.0   Windows XP 
 17.12.2007 - 16:25:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.12.2007 - 15:04:11   Firefox 2.0   Windows 98 
 17.12.2007 - 12:39:59   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.12.2007 - 11:04:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.12.2007 - 10:27:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.12.2007 - 09:29:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.12.2007 - 21:28:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.12.2007 - 15:04:11   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.12.2007 - 16:37:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.12.2007 - 13:00:57   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.12.2007 - 12:59:37   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.12.2007 - 11:57:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.12.2007 - 09:48:31   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.12.2007 - 15:29:36   Netscape 6   Mac OS X 
 12.12.2007 - 15:29:13   Netscape 6   Mac OS X 
 12.12.2007 - 15:24:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.12.2007 - 15:21:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.12.2007 - 14:34:54   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.12.2007 - 08:54:17   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 11.12.2007 - 12:57:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.12.2007 - 12:36:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.12.2007 - 12:36:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.12.2007 - 11:00:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.12.2007 - 12:51:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.12.2007 - 12:49:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.12.2007 - 12:39:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.12.2007 - 22:12:27   Opera 9   Windows XP 
 07.12.2007 - 12:05:07   Firefox 2.0   Windows XP 
 05.12.2007 - 18:43:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.12.2007 - 11:05:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.12.2007 - 10:53:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.12.2007 - 22:10:42   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.12.2007 - 21:25:28   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.12.2007 - 11:05:22   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.12.2007 - 07:45:15   Firefox 2.0   Windows XP 
 03.12.2007 - 13:02:55   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.12.2007 - 21:18:22   Netscape 6   Mac OS X 
 30.11.2007 - 17:53:00   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.11.2007 - 12:42:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.11.2007 - 11:47:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.11.2007 - 12:01:39   Firefox 2.0   Windows XP 
 27.11.2007 - 12:01:04   Firefox 2.0   Windows XP 
 21.11.2007 - 18:03:17   Netscape 6   Mac OS X 
 21.11.2007 - 15:50:48   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.11.2007 - 15:41:58   Firefox 2.0   Windows XP 
 21.11.2007 - 15:40:15   Firefox 2.0   Windows XP 
 21.11.2007 - 14:36:02   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 21.11.2007 - 14:03:45   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.11.2007 - 14:03:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.11.2007 - 10:23:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.11.2007 - 10:53:42   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.11.2007 - 10:50:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.11.2007 - 10:25:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.11.2007 - 15:04:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.11.2007 - 18:24:42   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.11.2007 - 12:28:51   Netscape 6   Mac OS X 
 14.11.2007 - 11:28:41   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.11.2007 - 14:51:33   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.11.2007 - 14:50:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.11.2007 - 14:39:36   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.11.2007 - 14:37:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.11.2007 - 14:35:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.11.2007 - 11:59:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.11.2007 - 11:49:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.11.2007 - 11:14:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.11.2007 - 18:43:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.11.2007 - 18:35:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.11.2007 - 18:35:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.11.2007 - 18:34:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.11.2007 - 17:03:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.11.2007 - 16:37:31   Firefox 1.5   Windows XP 
 12.11.2007 - 16:36:16   Firefox 1.5   Windows XP 
 12.11.2007 - 11:10:04   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 09.11.2007 - 20:04:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.11.2007 - 20:00:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.11.2007 - 18:06:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.11.2007 - 16:09:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.11.2007 - 15:28:04   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.11.2007 - 19:07:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.11.2007 - 11:18:57   unbekannt   unbekannt 
 07.11.2007 - 15:06:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.11.2007 - 12:36:16   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.11.2007 - 14:20:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.11.2007 - 14:16:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.11.2007 - 15:26:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.11.2007 - 09:42:22   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.11.2007 - 18:13:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 03.11.2007 - 09:57:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.11.2007 - 18:14:37   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.11.2007 - 18:12:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.11.2007 - 16:16:44   Firefox 2.0   Windows XP 
 01.11.2007 - 16:10:48   Firefox 2.0   Windows XP 
 31.10.2007 - 18:01:06   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.10.2007 - 10:53:19   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.10.2007 - 10:51:33   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.10.2007 - 17:28:18   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.10.2007 - 14:58:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.10.2007 - 14:39:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.10.2007 - 14:39:09   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.10.2007 - 14:39:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.10.2007 - 14:36:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.10.2007 - 14:30:00   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.10.2007 - 13:06:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.10.2007 - 11:08:27   Internet Explorer 7   Windows Vista 
 27.10.2007 - 13:07:36   Internet Explorer 7   Windows XP 
 26.10.2007 - 20:19:34   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.10.2007 - 13:16:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.10.2007 - 13:12:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.10.2007 - 11:46:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.10.2007 - 10:39:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.10.2007 - 09:16:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2007 - 14:55:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2007 - 14:49:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2007 - 14:48:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2007 - 14:47:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2007 - 08:15:47   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 19.10.2007 - 22:57:41   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.10.2007 - 22:57:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.10.2007 - 09:43:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.10.2007 - 16:40:05   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.10.2007 - 21:17:02   Netscape 6   Mac OS X 
 17.10.2007 - 16:25:51   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.10.2007 - 16:25:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.10.2007 - 15:41:14   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.10.2007 - 14:45:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.10.2007 - 10:10:45   Firefox 2.0   Windows XP 
 07.10.2007 - 19:57:45   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.10.2007 - 19:54:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.10.2007 - 13:02:17   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.10.2007 - 13:01:50   Internet Explorer 7   Windows XP 
 05.10.2007 - 17:41:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.10.2007 - 13:52:26   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 05.10.2007 - 11:46:15   Internet Explorer 7   Windows XP 
 05.10.2007 - 11:10:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.10.2007 - 10:33:42   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 05.10.2007 - 10:33:35   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 05.10.2007 - 10:29:00   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 05.10.2007 - 08:54:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 04.10.2007 - 22:10:14   Internet Explorer 7   Windows XP 
 04.10.2007 - 21:11:25   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.10.2007 - 21:09:47   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.10.2007 - 21:02:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 21:01:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 17:05:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 16:12:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 16:11:05   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 13:59:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 13:56:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 13:50:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 12:05:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2007 - 11:43:30   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.10.2007 - 08:17:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.10.2007 - 16:05:39   Firefox 2.0   Windows 2000 
 03.10.2007 - 10:48:16   Firefox 2.0   Windows XP 
 03.10.2007 - 10:47:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.10.2007 - 10:37:34   Firefox 2.0   Windows XP 
 03.10.2007 - 07:18:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.10.2007 - 14:59:28   Internet Explorer 7   Windows Vista 
 02.10.2007 - 14:39:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.10.2007 - 14:38:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.10.2007 - 13:49:22   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.10.2007 - 11:53:32   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.10.2007 - 11:51:07   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.10.2007 - 11:21:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.10.2007 - 10:49:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.10.2007 - 09:51:48   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.10.2007 - 09:22:41   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.10.2007 - 08:19:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.10.2007 - 08:16:18   Internet Explorer 7   Windows XP 
 01.10.2007 - 17:21:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.10.2007 - 17:08:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.10.2007 - 17:03:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.10.2007 - 16:09:36   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 01.10.2007 - 14:49:37   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 01.10.2007 - 14:14:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.10.2007 - 13:42:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.10.2007 - 12:38:25   Internet Explorer 7   Windows XP 
 01.10.2007 - 11:47:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.10.2007 - 11:46:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.10.2007 - 09:49:51   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.09.2007 - 12:50:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.09.2007 - 10:12:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.09.2007 - 08:25:59   Netscape 6   Mac OS X 
 28.09.2007 - 08:24:35   Netscape 6   Mac OS X 
 28.09.2007 - 08:22:50   Netscape 6   Mac OS X 
 27.09.2007 - 14:55:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.09.2007 - 14:50:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.09.2007 - 14:44:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.09.2007 - 12:57:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 27.09.2007 - 12:56:56   Internet Explorer 7   Windows XP 
 27.09.2007 - 12:26:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.09.2007 - 10:37:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.09.2007 - 00:00:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.09.2007 - 16:56:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.09.2007 - 13:25:29   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.09.2007 - 13:24:50   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.09.2007 - 09:55:52   Internet Explorer 7   Windows XP 
 26.09.2007 - 07:44:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.09.2007 - 14:48:10   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 25.09.2007 - 14:43:31   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 25.09.2007 - 07:04:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.09.2007 - 12:44:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.09.2007 - 10:55:12   Firefox 2.0   Windows 2000 
 22.09.2007 - 16:04:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.09.2007 - 09:24:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.09.2007 - 20:28:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.09.2007 - 10:46:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.09.2007 - 10:34:12   Firefox 2.0   Windows XP 
 17.09.2007 - 15:30:25   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.09.2007 - 13:14:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.09.2007 - 08:22:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.09.2007 - 17:21:51   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.09.2007 - 17:20:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.09.2007 - 12:08:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.09.2007 - 12:06:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.09.2007 - 12:06:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.09.2007 - 11:46:37   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.09.2007 - 10:26:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.09.2007 - 09:22:38   Opera 9   Windows XP 
 12.09.2007 - 14:06:36   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.09.2007 - 10:58:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.09.2007 - 18:32:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.09.2007 - 11:18:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.09.2007 - 09:03:31   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.09.2007 - 08:28:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 10.09.2007 - 15:41:47   Firefox 2.0   Windows XP 
 10.09.2007 - 09:11:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.09.2007 - 20:25:27   Firefox 2.0   Windows XP 
 08.09.2007 - 10:55:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.09.2007 - 20:52:09   Firefox 1.5   Windows XP 
 07.09.2007 - 15:30:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.09.2007 - 14:36:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.09.2007 - 07:43:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 21:16:51   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.09.2007 - 18:44:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 15:42:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 15:32:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 15:01:18   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.09.2007 - 14:06:15   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.09.2007 - 12:45:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 12:40:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 12:39:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 12:37:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 11:35:29   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.09.2007 - 10:48:00   Firefox 2.0   Windows 2000 
 06.09.2007 - 09:52:06   Firefox 2.0   Windows 2000 
 06.09.2007 - 09:16:25   Firefox 2.0   Windows 2000 
 06.09.2007 - 08:48:19   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.09.2007 - 08:43:05   Firefox 2.0   Windows XP 
 06.09.2007 - 08:01:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2007 - 07:58:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2007 - 18:28:39   Firefox 2.0   Windows XP 
 05.09.2007 - 18:22:32   Firefox 2.0   Windows XP 
 05.09.2007 - 17:57:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2007 - 16:33:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2007 - 15:06:09   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 05.09.2007 - 11:08:37   Netscape 6   Mac OS X 
 05.09.2007 - 10:00:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2007 - 09:58:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2007 - 09:51:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.09.2007 - 19:38:37   Internet Explorer 7   Windows XP 
 04.09.2007 - 18:00:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.09.2007 - 12:43:05   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.09.2007 - 10:21:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.09.2007 - 10:21:05   Firefox 2.0   Windows 2000 
 04.09.2007 - 10:16:03   Firefox 2.0   Windows 2000 
 04.09.2007 - 09:22:11   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.09.2007 - 07:10:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.09.2007 - 19:56:37   Firefox 2.0   Windows XP 
 03.09.2007 - 16:46:07   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 03.09.2007 - 13:48:57   Internet Explorer 6   Windows 98 
 03.09.2007 - 13:03:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.09.2007 - 11:30:41   Internet Explorer 7   Windows XP 
 03.09.2007 - 10:26:35   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.09.2007 - 10:02:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.09.2007 - 12:19:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.08.2007 - 12:41:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.08.2007 - 10:02:13   Firefox 2.0   Windows XP 
 31.08.2007 - 09:52:14   Firefox 2.0   Windows XP 
 31.08.2007 - 09:17:23   Firefox 2.0   Windows XP 
 31.08.2007 - 07:49:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 20:12:03   Firefox 2.0   Windows XP 
 30.08.2007 - 19:59:32   Firefox 2.0   Windows XP 
 30.08.2007 - 14:56:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 14:52:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 14:29:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 12:23:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 12:21:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 12:19:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 12:03:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 12:00:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 11:27:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 11:26:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 11:10:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2007 - 10:03:45   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.08.2007 - 07:23:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.08.2007 - 17:19:50   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.08.2007 - 17:18:26   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.08.2007 - 17:16:07   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.08.2007 - 15:39:26   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.08.2007 - 15:39:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.08.2007 - 15:38:14   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 29.08.2007 - 13:11:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.08.2007 - 11:23:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.08.2007 - 11:14:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.08.2007 - 23:07:35   Firefox 1.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 22:30:20   Firefox 1.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 22:20:04   Firefox 1.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 22:19:54   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 14:08:40   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 28.08.2007 - 12:17:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:58:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:45:21   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:44:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:33:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:32:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:30:29   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:29:09   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:21:14   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 10:16:58   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 09:53:33   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 09:50:15   Firefox 2.0   Windows XP 
 28.08.2007 - 08:29:50   Internet Explorer 7   Windows XP 
 27.08.2007 - 18:07:38   Firefox 1.0   Linux 
 27.08.2007 - 18:05:29   Firefox 1.0   Linux 
 27.08.2007 - 16:43:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.08.2007 - 16:33:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.08.2007 - 15:35:00   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 27.08.2007 - 14:38:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 27.08.2007 - 12:08:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.08.2007 - 09:46:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.08.2007 - 12:21:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.08.2007 - 18:39:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.08.2007 - 14:29:11   Netscape 6   Windows XP 
 23.08.2007 - 14:24:33   Netscape 6   Windows XP 
 23.08.2007 - 14:23:21   Netscape 6   Windows XP 
 23.08.2007 - 13:10:12   Netscape 6   Mac OS X 
 23.08.2007 - 13:09:13   Netscape 6   Mac OS X 
 23.08.2007 - 10:27:38   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 23.08.2007 - 09:08:45   Firefox 2.0   Windows XP 
 23.08.2007 - 09:05:31   Firefox 2.0   Windows XP 
 21.08.2007 - 17:33:30   Internet Explorer 7   Windows Vista 
 21.08.2007 - 14:03:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.08.2007 - 13:49:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.08.2007 - 10:59:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.08.2007 - 10:57:46   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.08.2007 - 15:31:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.08.2007 - 15:17:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.08.2007 - 19:40:02   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.08.2007 - 02:45:14   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.08.2007 - 14:15:24   Netscape 6   Mac OS X 
 14.08.2007 - 14:15:01   Netscape 6   Mac OS X 
 14.08.2007 - 10:34:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.08.2007 - 11:09:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.08.2007 - 08:14:48   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.08.2007 - 09:17:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 18:41:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 18:19:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 18:13:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 18:10:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 18:07:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 16:14:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 16:05:36   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2007 - 16:04:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.08.2007 - 18:07:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.08.2007 - 18:04:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.08.2007 - 15:07:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.08.2007 - 15:06:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.08.2007 - 15:01:45   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 07.08.2007 - 12:37:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.08.2007 - 15:53:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.08.2007 - 12:20:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.07.2007 - 16:17:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.07.2007 - 19:10:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.07.2007 - 15:35:31   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.07.2007 - 14:06:24   Firefox 2.0   Linux 
 27.07.2007 - 13:31:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2007 - 12:29:28   Firefox 1.5   Windows XP 
 27.07.2007 - 11:17:28   Internet Explorer 7   Windows Server 2003 
 26.07.2007 - 21:31:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 26.07.2007 - 21:29:37   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.07.2007 - 17:39:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.07.2007 - 12:39:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.07.2007 - 11:42:01   Internet Explorer 6   Windows 98 
 24.07.2007 - 11:36:26   Internet Explorer 6   Windows 98 
 22.07.2007 - 12:12:00   Firefox 2.0   Windows XP 
 22.07.2007 - 10:48:37   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.07.2007 - 13:39:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.07.2007 - 10:54:18   Firefox 1.5   Windows XP 
 20.07.2007 - 10:47:02   Firefox 1.5   Windows XP 
 19.07.2007 - 22:40:32   Firefox 2.0   Windows XP 
 19.07.2007 - 22:40:29   Firefox 2.0   Windows XP 
 19.07.2007 - 22:37:13   Firefox 2.0   Windows XP 
 19.07.2007 - 22:36:05   Firefox 2.0   Windows XP 
 19.07.2007 - 19:25:53   Firefox 2.0   Windows XP 
 19.07.2007 - 15:24:34   Firefox 2.0   Windows XP 
 19.07.2007 - 13:31:03   Netscape 6   Mac OS X 
 19.07.2007 - 13:24:04   Netscape 6   Mac OS X 
 19.07.2007 - 12:50:40   Netscape 6   Mac OS X 
 19.07.2007 - 12:11:43   Firefox 1.5   Windows XP 
 19.07.2007 - 12:04:36   Firefox 1.5   Windows XP 
 19.07.2007 - 11:27:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.07.2007 - 10:13:22   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.07.2007 - 10:07:39   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 18:01:34   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 15:10:53   Internet Explorer 6   Windows 98 
 18.07.2007 - 15:06:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 15:03:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 11:39:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 11:34:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 11:23:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 11:18:24   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 10:54:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 10:53:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 10:53:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.07.2007 - 10:48:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:55:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:54:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:54:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:54:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:52:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:52:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:52:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:52:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:51:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:51:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:51:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:51:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 09:26:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 08:50:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.07.2007 - 08:47:32   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.07.2007 - 21:09:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.07.2007 - 19:56:19   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.07.2007 - 16:44:36   Internet Explorer 6   Windows 98 
 17.07.2007 - 16:31:36   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.07.2007 - 13:47:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.07.2007 - 13:42:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.07.2007 - 10:44:41   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.07.2007 - 09:02:33   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.07.2007 - 08:56:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.07.2007 - 08:55:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.07.2007 - 15:51:10   Opera 9   Windows XP 
 16.07.2007 - 15:50:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.07.2007 - 14:40:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.07.2007 - 13:40:06   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.07.2007 - 13:17:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.07.2007 - 10:28:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.07.2007 - 10:06:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.07.2007 - 15:30:39   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.07.2007 - 15:21:02   Internet Explorer 7   Windows Vista 
 14.07.2007 - 14:54:55   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.07.2007 - 14:51:46   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.07.2007 - 14:13:49   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.07.2007 - 13:23:12   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.07.2007 - 11:13:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.07.2007 - 10:24:40   Internet Explorer 5   unbekannt 
 13.07.2007 - 10:24:01   Internet Explorer 5   unbekannt 
 13.07.2007 - 10:22:40   Internet Explorer 5   unbekannt 
 13.07.2007 - 10:22:03   Internet Explorer 5   unbekannt 
 13.07.2007 - 09:13:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.07.2007 - 08:46:05   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 13.07.2007 - 08:31:46   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.07.2007 - 08:27:00   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.07.2007 - 08:26:53   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.07.2007 - 06:32:13   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.07.2007 - 22:42:08   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.07.2007 - 16:24:14   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.07.2007 - 14:59:05   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.07.2007 - 14:55:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.07.2007 - 14:51:08   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.07.2007 - 14:43:55   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.07.2007 - 13:15:34   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.07.2007 - 13:13:03   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.07.2007 - 12:58:46   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.07.2007 - 12:31:13   Netscape 6   Mac OS X 
 12.07.2007 - 12:19:00   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.07.2007 - 12:07:48   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.07.2007 - 10:52:19   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.07.2007 - 10:25:28   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.07.2007 - 09:15:09   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.07.2007 - 08:58:21   Internet Explorer 5   Windows 98 
 12.07.2007 - 08:55:53   Internet Explorer 5   Windows 98 
 11.07.2007 - 18:07:59   Firefox 2.0   Windows XP 
 11.07.2007 - 17:32:58   Netscape 6   Mac OS X 
 11.07.2007 - 17:30:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.07.2007 - 17:08:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.07.2007 - 16:50:11   Firefox 2.0   Windows 2000 
 11.07.2007 - 14:32:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.07.2007 - 11:33:51   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.07.2007 - 11:23:06   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.07.2007 - 09:44:50   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.07.2007 - 21:09:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.07.2007 - 20:52:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.07.2007 - 19:06:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.07.2007 - 17:49:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.07.2007 - 16:43:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 10.07.2007 - 16:32:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 10.07.2007 - 14:33:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.07.2007 - 17:59:46   Firefox 2.0   Windows XP 
 09.07.2007 - 14:58:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.07.2007 - 14:54:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.07.2007 - 14:29:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.07.2007 - 14:29:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.07.2007 - 10:41:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.07.2007 - 12:06:06   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 03.07.2007 - 14:27:24   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.07.2007 - 19:27:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.07.2007 - 10:51:03   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.07.2007 - 07:33:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.06.2007 - 15:12:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.06.2007 - 15:09:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.06.2007 - 14:52:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.06.2007 - 16:37:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.06.2007 - 12:39:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.06.2007 - 12:30:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.06.2007 - 10:53:16   Opera 9   Windows XP 
 26.06.2007 - 11:57:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.06.2007 - 13:33:49   Netscape 6   Mac OS X 
 23.06.2007 - 14:55:07   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.06.2007 - 10:12:16   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.06.2007 - 10:09:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 21:37:29   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.06.2007 - 21:34:33   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.06.2007 - 14:20:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 14:20:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 14:19:37   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 10:46:05   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 10:19:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 10:18:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 10:17:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 09:11:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 09:09:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.06.2007 - 09:08:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.06.2007 - 22:10:55   Netscape 6   Mac OS X 
 20.06.2007 - 19:34:52   Firefox 1.0   Windows 98 
 20.06.2007 - 18:37:04   Internet Explorer 6   Windows 98 
 20.06.2007 - 18:31:11   Internet Explorer 6   Windows 98 
 20.06.2007 - 16:19:20   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 20.06.2007 - 15:00:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.06.2007 - 14:57:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.06.2007 - 11:31:23   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 20.06.2007 - 06:52:31   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.06.2007 - 06:52:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.06.2007 - 23:44:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 19:34:29   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.06.2007 - 16:57:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 16:55:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 16:24:16   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.06.2007 - 14:29:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.06.2007 - 13:16:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 13:14:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 13:13:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 12:26:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 12:16:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.06.2007 - 07:53:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 20:51:35   Firefox 1.0   Windows 98 
 18.06.2007 - 20:03:32   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.06.2007 - 18:52:59   Firefox 2.0   Windows XP 
 18.06.2007 - 15:06:18   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 14:59:27   Netscape 6   Windows XP 
 18.06.2007 - 14:53:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.06.2007 - 14:43:09   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 13:16:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.06.2007 - 13:04:47   Firefox 2.0   Mac OS X 
 18.06.2007 - 11:53:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.06.2007 - 11:50:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.06.2007 - 11:35:25   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 11:35:17   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 11:35:01   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 11:34:20   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 11:26:40   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 11:25:26   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.06.2007 - 10:35:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 10:35:20   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 10:16:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 10:16:06   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 10:16:04   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 10:15:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 10:15:45   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.06.2007 - 09:36:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.06.2007 - 15:07:44   Firefox 2.0   Mac OS X 
 16.06.2007 - 18:39:14   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.06.2007 - 12:50:02   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.06.2007 - 12:40:36   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.06.2007 - 21:34:12   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 15.06.2007 - 16:34:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.06.2007 - 14:50:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.06.2007 - 14:44:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.06.2007 - 14:43:39   Firefox 2.0   Windows XP 
 15.06.2007 - 14:41:06   Firefox 2.0   Windows XP 
 15.06.2007 - 14:39:02   Firefox 2.0   Windows XP 
 15.06.2007 - 10:25:56   Netscape 6   Windows XP 
 15.06.2007 - 10:20:37   Netscape 6   Windows XP 
 15.06.2007 - 09:09:13   Firefox 1.5   Windows XP 
 14.06.2007 - 23:39:04   Opera 9   Windows XP 
 14.06.2007 - 21:50:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.06.2007 - 17:51:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.06.2007 - 14:11:17   Netscape 6   Windows XP 
 14.06.2007 - 09:31:37   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.06.2007 - 19:23:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.06.2007 - 10:28:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.06.2007 - 10:23:24   Firefox 2.0   Windows XP 
 13.06.2007 - 10:14:40   Firefox 2.0   Windows XP 
 12.06.2007 - 22:48:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.06.2007 - 20:04:40   Firefox 2.0   Windows Vista 
 12.06.2007 - 16:04:38   Internet Explorer 6   Windows 98 
 12.06.2007 - 14:31:26   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.06.2007 - 14:31:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.06.2007 - 14:30:16   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.06.2007 - 14:30:02   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.06.2007 - 14:22:30   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.06.2007 - 10:09:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.06.2007 - 09:46:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.06.2007 - 07:40:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.06.2007 - 07:38:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.06.2007 - 22:08:02   Firefox 2.0   Windows XP 
 11.06.2007 - 21:10:26   Firefox 1.5   Windows XP 
 11.06.2007 - 19:58:22   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.06.2007 - 19:22:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.06.2007 - 18:19:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.06.2007 - 14:24:45   Firefox 2.0   Windows XP 
 11.06.2007 - 12:56:05   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.06.2007 - 09:20:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.06.2007 - 18:19:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.06.2007 - 18:05:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.06.2007 - 16:03:36   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.06.2007 - 10:19:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.06.2007 - 10:08:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.06.2007 - 09:30:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.06.2007 - 09:27:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.06.2007 - 21:31:45   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 21:17:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 21:16:25   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 20:26:03   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 07.06.2007 - 20:25:27   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 07.06.2007 - 16:53:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.06.2007 - 16:20:25   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 07.06.2007 - 14:18:03   Netscape 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 14:16:03   Firefox 2.0   Windows XP 
 07.06.2007 - 14:14:48   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 14:08:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 13:57:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.06.2007 - 13:57:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.06.2007 - 10:50:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.06.2007 - 10:44:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.06.2007 - 10:32:15   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 10:29:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.06.2007 - 10:28:03   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.06.2007 - 20:59:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.06.2007 - 20:56:44   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.06.2007 - 20:53:41   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.06.2007 - 20:48:25   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.06.2007 - 18:44:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.06.2007 - 16:13:44   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.06.2007 - 12:41:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.06.2007 - 12:40:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.06.2007 - 12:12:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.06.2007 - 12:09:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.06.2007 - 21:09:51   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 05.06.2007 - 19:20:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.06.2007 - 19:19:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.06.2007 - 10:17:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.06.2007 - 10:03:19   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.06.2007 - 17:30:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 14:44:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 13:23:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 12:56:51   Internet Explorer 7   Windows XP 
 04.06.2007 - 11:38:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 11:36:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 11:35:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 11:34:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 11:29:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 11:28:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 10:35:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 09:36:57   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 08:09:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 08:04:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 07:41:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.06.2007 - 07:39:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.06.2007 - 14:46:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.06.2007 - 14:45:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.06.2007 - 14:40:36   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.06.2007 - 12:15:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.06.2007 - 11:58:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.06.2007 - 10:44:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.06.2007 - 10:42:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.06.2007 - 13:31:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.06.2007 - 11:58:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 01.06.2007 - 07:18:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.06.2007 - 06:19:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.05.2007 - 20:34:37   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.05.2007 - 18:49:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.05.2007 - 18:45:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.05.2007 - 18:44:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.05.2007 - 18:18:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.05.2007 - 18:07:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.05.2007 - 13:50:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.05.2007 - 13:28:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.05.2007 - 11:24:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.05.2007 - 10:05:22   Internet Explorer 7   Windows Vista 
 30.05.2007 - 15:38:54   Firefox 1.5   Windows XP 
 30.05.2007 - 15:19:47   Firefox 1.5   Windows XP 
 30.05.2007 - 11:06:47   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.05.2007 - 10:38:49   Firefox 2.0   Windows XP 
 30.05.2007 - 10:36:37   Firefox 2.0   Windows XP 
 29.05.2007 - 20:23:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.05.2007 - 20:19:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.05.2007 - 19:48:07   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.05.2007 - 18:37:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.05.2007 - 18:32:20   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.05.2007 - 17:09:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.05.2007 - 11:18:07   Firefox 2.0   Windows XP 
 29.05.2007 - 11:14:10   Firefox 2.0   Windows XP 
 29.05.2007 - 11:12:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.05.2007 - 15:06:18   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.05.2007 - 15:01:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.05.2007 - 08:17:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.05.2007 - 14:01:39   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.05.2007 - 13:55:03   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.05.2007 - 13:43:48   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.05.2007 - 15:16:42   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.05.2007 - 11:44:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.05.2007 - 11:37:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.05.2007 - 14:57:24   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.05.2007 - 14:36:54   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.05.2007 - 11:46:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.05.2007 - 21:38:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.05.2007 - 17:32:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.05.2007 - 14:02:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.05.2007 - 13:47:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.05.2007 - 12:36:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.05.2007 - 11:50:52   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.05.2007 - 18:12:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.05.2007 - 13:02:23   Firefox 2.0   Windows XP 
 15.05.2007 - 10:35:47   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 15.05.2007 - 10:27:48   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.05.2007 - 23:02:07   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.05.2007 - 14:10:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.05.2007 - 11:34:47   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.05.2007 - 10:26:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.05.2007 - 10:25:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.05.2007 - 09:50:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.05.2007 - 09:28:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.05.2007 - 16:24:40   Firefox 2.0   Windows 2000 
 12.05.2007 - 16:23:01   Firefox 2.0   Windows 2000 
 11.05.2007 - 15:12:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.05.2007 - 11:22:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 10.05.2007 - 12:43:06   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 08.05.2007 - 17:42:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.05.2007 - 15:49:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 08.05.2007 - 15:44:16   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 08.05.2007 - 13:26:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.05.2007 - 12:59:56   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.05.2007 - 08:14:15   Internet Explorer 6   Windows 98 
 07.05.2007 - 16:08:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.05.2007 - 10:00:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.05.2007 - 09:11:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.05.2007 - 09:10:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.05.2007 - 21:21:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.05.2007 - 15:36:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 05.05.2007 - 14:26:31   Firefox 1.0   Windows XP 
 03.05.2007 - 11:42:58   Internet Explorer 7   Windows XP 
 03.05.2007 - 11:37:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.05.2007 - 10:23:14   Opera 9   Windows XP 
 03.05.2007 - 09:11:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.05.2007 - 16:38:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.05.2007 - 15:26:43   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.04.2007 - 20:55:35   Internet Explorer 6   Windows 98 
 29.04.2007 - 20:34:29   Internet Explorer 6   Windows 98 
 29.04.2007 - 19:38:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.04.2007 - 19:15:26   Internet Explorer 6   Windows 98 
 29.04.2007 - 18:57:34   Internet Explorer 6   Windows 98 
 26.04.2007 - 13:17:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.04.2007 - 10:03:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.04.2007 - 16:20:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.04.2007 - 19:31:36   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.04.2007 - 15:19:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.04.2007 - 13:04:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.04.2007 - 11:52:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.04.2007 - 18:18:25   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 20.04.2007 - 18:08:32   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 19.04.2007 - 16:33:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.04.2007 - 08:12:43   Firefox 2.0   Windows XP 
 18.04.2007 - 15:17:47   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.04.2007 - 15:17:07   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.04.2007 - 14:59:14   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.04.2007 - 14:57:58   Firefox 2.0   Windows XP 
 18.04.2007 - 14:17:11   Firefox 1.5   Windows XP 
 18.04.2007 - 13:50:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.04.2007 - 13:36:22   Firefox 2.0   Windows XP 
 18.04.2007 - 13:33:24   Firefox 2.0   Windows XP 
 18.04.2007 - 12:58:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.04.2007 - 12:49:16   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.04.2007 - 12:17:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.04.2007 - 11:53:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.04.2007 - 10:55:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.04.2007 - 10:28:44   Firefox 2.0   Windows XP 
 18.04.2007 - 10:09:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.04.2007 - 10:06:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.04.2007 - 09:53:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.04.2007 - 20:53:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.04.2007 - 20:51:19   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.04.2007 - 13:23:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.04.2007 - 10:26:02   Firefox 2.0   Windows XP 
 17.04.2007 - 10:04:04   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.04.2007 - 09:14:28   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.04.2007 - 09:13:30   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.04.2007 - 09:12:57   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.04.2007 - 18:59:58   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.04.2007 - 18:58:42   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.04.2007 - 18:00:02   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.04.2007 - 17:57:41   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.04.2007 - 17:34:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.04.2007 - 16:19:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.04.2007 - 16:19:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.04.2007 - 16:17:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.04.2007 - 14:16:42   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.04.2007 - 13:56:53   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 16.04.2007 - 13:55:44   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 16.04.2007 - 13:52:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.04.2007 - 12:01:37   Firefox 2.0   Windows XP 
 16.04.2007 - 10:38:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.04.2007 - 10:34:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.04.2007 - 10:32:43   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.04.2007 - 10:24:24   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.04.2007 - 10:08:56   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.04.2007 - 08:18:46   Firefox 2.0   Windows XP 
 14.04.2007 - 06:43:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.04.2007 - 09:45:53   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.04.2007 - 17:59:58   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 16:42:32   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.04.2007 - 16:40:59   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.04.2007 - 15:54:53   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 15:54:37   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 15:53:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 15:44:49   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 12.04.2007 - 15:17:22   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 14:06:45   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 13:34:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.04.2007 - 12:24:20   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 12:01:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 11:59:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.04.2007 - 10:34:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.04.2007 - 18:30:54   Firefox 2.0   Windows XP 
 11.04.2007 - 18:03:26   Firefox 2.0   Windows XP 
 11.04.2007 - 16:52:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.04.2007 - 16:51:57   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.04.2007 - 16:49:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.04.2007 - 16:48:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.04.2007 - 16:24:09   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 11.04.2007 - 15:00:59   Firefox 2.0   Windows XP 
 11.04.2007 - 10:57:21   Firefox 1.5   Windows 2000 
 10.04.2007 - 20:38:00   Firefox 2.0   Windows XP 
 10.04.2007 - 20:37:47   Firefox 2.0   Windows XP 
 10.04.2007 - 11:41:19   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.04.2007 - 11:33:40   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 07.04.2007 - 16:10:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.04.2007 - 12:41:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.04.2007 - 12:39:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 05.04.2007 - 15:50:16   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.04.2007 - 18:07:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.04.2007 - 17:17:07   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.04.2007 - 12:47:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.04.2007 - 12:46:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.04.2007 - 09:14:28   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.04.2007 - 09:11:22   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 03.04.2007 - 09:47:18   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 02.04.2007 - 15:43:04   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 02.04.2007 - 15:35:43   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 02.04.2007 - 12:33:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.04.2007 - 12:03:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.03.2007 - 19:25:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.03.2007 - 12:38:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.03.2007 - 10:19:32   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 29.03.2007 - 19:25:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.03.2007 - 18:37:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.03.2007 - 18:35:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.03.2007 - 18:35:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.03.2007 - 15:33:05   Firefox 2.0   Windows XP 
 29.03.2007 - 15:33:02   Firefox 2.0   Windows XP 
 29.03.2007 - 15:07:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.03.2007 - 15:06:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.03.2007 - 14:38:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 29.03.2007 - 13:12:26   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.03.2007 - 12:14:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.03.2007 - 13:43:08   Netscape 6   Mac OS X 
 28.03.2007 - 13:41:54   Netscape 6   Mac OS X 
 28.03.2007 - 13:40:33   Netscape 6   Mac OS X 
 28.03.2007 - 13:38:59   Netscape 6   Mac OS X 
 28.03.2007 - 13:36:42   Netscape 6   Mac OS X 
 28.03.2007 - 13:35:16   Netscape 6   Mac OS X 
 28.03.2007 - 08:58:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.03.2007 - 08:10:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.03.2007 - 16:37:04   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 27.03.2007 - 14:36:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.03.2007 - 14:31:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.03.2007 - 14:30:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.03.2007 - 14:30:13   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 27.03.2007 - 14:21:08   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 27.03.2007 - 14:19:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.03.2007 - 16:23:52   Firefox 1.5   Windows XP 
 23.03.2007 - 10:00:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.03.2007 - 16:17:56   Firefox 2.0   Windows 2000 
 22.03.2007 - 16:03:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.03.2007 - 15:51:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.03.2007 - 07:57:42   Firefox 2.0   Windows 2000 
 21.03.2007 - 14:49:02   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 21.03.2007 - 14:47:46   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 21.03.2007 - 08:17:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.03.2007 - 08:15:09   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.03.2007 - 14:07:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.03.2007 - 14:05:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.03.2007 - 13:58:39   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.03.2007 - 03:54:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.03.2007 - 13:47:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.03.2007 - 20:44:30   Internet Explorer 5   Windows 98 
 17.03.2007 - 10:19:27   Firefox 1.5   Windows XP 
 16.03.2007 - 20:13:46   Internet Explorer 7   Windows XP 
 16.03.2007 - 20:11:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 14.03.2007 - 10:49:05   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.03.2007 - 07:58:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.03.2007 - 20:25:42   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.03.2007 - 11:40:49   Internet Explorer 5   Windows 98 
 12.03.2007 - 19:53:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.03.2007 - 19:49:52   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.03.2007 - 13:02:41   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 08.03.2007 - 16:06:01   Netscape 6   Mac OS X 
 08.03.2007 - 12:56:41   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 08.03.2007 - 06:28:05   Netscape 6   Mac OS X 
 08.03.2007 - 04:55:22   Firefox 2.0   Windows XP 
 07.03.2007 - 11:48:19   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.03.2007 - 10:04:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.03.2007 - 16:28:52   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.03.2007 - 16:24:37   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.03.2007 - 16:24:00   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.03.2007 - 16:17:41   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.03.2007 - 13:45:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.03.2007 - 12:26:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.03.2007 - 12:25:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.03.2007 - 15:50:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.03.2007 - 11:17:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.03.2007 - 11:16:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.03.2007 - 21:59:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 03.03.2007 - 15:42:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.03.2007 - 14:35:58   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.03.2007 - 16:11:24   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.03.2007 - 16:04:34   Firefox 2.0   Windows XP 
 02.03.2007 - 16:00:39   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 02.03.2007 - 08:38:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.03.2007 - 15:34:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.03.2007 - 14:26:13   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 01.03.2007 - 13:56:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 01.03.2007 - 11:55:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 01.03.2007 - 10:06:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.03.2007 - 09:03:11   Firefox 1.0   Windows XP 
 01.03.2007 - 09:03:01   Firefox 1.0   Windows XP 
 01.03.2007 - 09:01:32   Firefox 1.0   Windows XP 
 28.02.2007 - 13:24:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.02.2007 - 18:46:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.02.2007 - 16:34:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.02.2007 - 11:51:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.02.2007 - 10:48:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.02.2007 - 10:41:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.02.2007 - 19:22:56   Internet Explorer 7   Windows XP 
 26.02.2007 - 11:47:55   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 25.02.2007 - 15:08:56   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.02.2007 - 15:00:39   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.02.2007 - 17:29:02   Firefox 2.0   Windows XP 
 23.02.2007 - 13:24:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.02.2007 - 13:23:32   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.02.2007 - 12:56:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.02.2007 - 12:45:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.02.2007 - 12:45:34   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.02.2007 - 12:43:55   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.02.2007 - 12:35:37   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.02.2007 - 12:30:32   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.02.2007 - 11:06:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.02.2007 - 11:01:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.02.2007 - 10:31:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.02.2007 - 09:03:03   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.02.2007 - 11:44:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.02.2007 - 08:54:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.02.2007 - 08:47:13   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 22.02.2007 - 08:47:01   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 22.02.2007 - 08:13:49   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 21.02.2007 - 16:19:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.02.2007 - 15:10:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.02.2007 - 14:11:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.02.2007 - 14:02:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.02.2007 - 13:18:55   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.02.2007 - 12:37:20   Internet Explorer 7   Windows XP 
 21.02.2007 - 08:50:26   Firefox 2.0   Windows XP 
 20.02.2007 - 21:00:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.02.2007 - 20:47:26   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.02.2007 - 14:30:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.02.2007 - 12:02:03   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 20.02.2007 - 11:37:24   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 20.02.2007 - 10:49:16   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 20.02.2007 - 10:23:36   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 19.02.2007 - 20:02:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.02.2007 - 19:56:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.02.2007 - 18:48:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.02.2007 - 16:56:13   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 19.02.2007 - 15:31:35   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.02.2007 - 15:21:31   Firefox 1.5   Windows XP 
 19.02.2007 - 13:43:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.02.2007 - 12:41:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.02.2007 - 10:02:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.02.2007 - 22:16:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.02.2007 - 10:17:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.02.2007 - 20:39:14   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.02.2007 - 11:44:52   Internet Explorer 7   Windows XP 
 10.02.2007 - 18:42:07   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.02.2007 - 13:38:28   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 09.02.2007 - 12:49:17   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.02.2007 - 11:59:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.02.2007 - 16:16:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.02.2007 - 14:23:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.02.2007 - 12:21:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.02.2007 - 12:02:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.02.2007 - 09:00:36   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.02.2007 - 08:56:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.02.2007 - 08:25:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.02.2007 - 08:18:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.02.2007 - 22:01:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.02.2007 - 15:08:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.02.2007 - 14:41:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.02.2007 - 14:21:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.02.2007 - 12:47:47   Internet Explorer 7   Windows XP 
 06.02.2007 - 18:38:25   Internet Explorer 6   Windows 98 
 06.02.2007 - 18:05:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.02.2007 - 17:28:59   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.02.2007 - 17:25:58   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.02.2007 - 11:44:20   Internet Explorer 6   Windows 98 
 06.02.2007 - 10:44:39   Internet Explorer 6   Windows ME 
 05.02.2007 - 17:23:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.02.2007 - 14:57:46   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 05.02.2007 - 14:51:59   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 05.02.2007 - 12:46:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.02.2007 - 12:29:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.02.2007 - 10:46:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.02.2007 - 09:22:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.02.2007 - 14:44:41   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.02.2007 - 15:24:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.02.2007 - 13:33:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.02.2007 - 13:26:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.02.2007 - 13:25:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.02.2007 - 13:25:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.02.2007 - 12:31:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.02.2007 - 09:03:35   Opera 9   Windows NT 4.0 
 02.02.2007 - 08:38:36   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 01.02.2007 - 16:18:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.02.2007 - 16:16:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.02.2007 - 16:01:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.02.2007 - 15:56:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.02.2007 - 15:01:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.02.2007 - 14:42:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 01.02.2007 - 13:50:42   Internet Explorer 7   Windows XP 
 01.02.2007 - 11:52:51   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 01.02.2007 - 10:38:23   Firefox 1.0   Windows XP 
 01.02.2007 - 08:47:25   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 31.01.2007 - 21:15:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.01.2007 - 16:40:48   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 31.01.2007 - 15:50:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.01.2007 - 15:16:49   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 31.01.2007 - 15:01:09   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 31.01.2007 - 14:50:28   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 31.01.2007 - 14:42:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.01.2007 - 14:40:37   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.01.2007 - 14:38:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 31.01.2007 - 13:32:09   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.01.2007 - 12:07:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.01.2007 - 14:34:08   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 30.01.2007 - 11:14:35   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.01.2007 - 11:07:58   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.01.2007 - 10:45:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.01.2007 - 10:05:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.01.2007 - 17:22:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 29.01.2007 - 16:17:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.01.2007 - 16:17:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.01.2007 - 16:12:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.01.2007 - 15:56:48   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.01.2007 - 15:42:07   Firefox 2.0   Windows 2000 
 28.01.2007 - 15:42:02   Firefox 2.0   Windows 2000 
 28.01.2007 - 15:11:42   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.01.2007 - 15:06:24   Internet Explorer 7   Windows XP 
 26.01.2007 - 14:30:35   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.01.2007 - 13:41:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.01.2007 - 13:39:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.01.2007 - 10:48:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.01.2007 - 10:47:12   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.01.2007 - 10:18:52   Firefox 1.0   Windows XP 
 25.01.2007 - 20:13:18   Firefox 1.5   Windows 2000 
 25.01.2007 - 17:25:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2007 - 17:21:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2007 - 17:11:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2007 - 16:14:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.01.2007 - 16:12:33   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 25.01.2007 - 15:38:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2007 - 15:33:02   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.01.2007 - 15:25:32   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.01.2007 - 15:09:15   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.01.2007 - 09:45:22   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.01.2007 - 15:26:10   Internet Explorer 7   Windows XP 
 24.01.2007 - 10:47:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.01.2007 - 08:50:36   Firefox 1.5   Windows XP 
 22.01.2007 - 12:41:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.01.2007 - 12:20:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.01.2007 - 11:16:43   Internet Explorer 7   Windows XP 
 22.01.2007 - 09:59:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.01.2007 - 10:54:34   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 19.01.2007 - 10:32:57   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 19.01.2007 - 09:51:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.01.2007 - 08:58:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.01.2007 - 08:28:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.01.2007 - 16:19:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.01.2007 - 11:30:03   Firefox 1.5   Windows XP 
 18.01.2007 - 11:24:19   Firefox 1.5   Windows XP 
 18.01.2007 - 08:27:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.01.2007 - 22:26:11   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 17.01.2007 - 15:37:41   Firefox 2.0   Windows XP 
 17.01.2007 - 10:07:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.01.2007 - 07:08:43   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.01.2007 - 15:22:46   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.01.2007 - 14:30:44   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.01.2007 - 11:30:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.01.2007 - 15:35:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 15.01.2007 - 09:05:05   Internet Explorer 6   Windows 98 
 12.01.2007 - 13:05:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.01.2007 - 13:02:33   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.01.2007 - 13:00:29   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.01.2007 - 11:55:09   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.01.2007 - 11:54:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.01.2007 - 11:54:04   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.01.2007 - 11:53:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.01.2007 - 09:44:54   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.01.2007 - 14:45:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.01.2007 - 14:02:25   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.01.2007 - 10:42:31   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 11.01.2007 - 10:20:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 10.01.2007 - 16:09:35   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.01.2007 - 13:24:59   Internet Explorer 7   Windows XP 
 10.01.2007 - 10:31:05   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.01.2007 - 09:10:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.01.2007 - 17:00:53   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 09.01.2007 - 15:03:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.01.2007 - 10:08:14   Internet Explorer 7   Windows XP 
 08.01.2007 - 12:37:26   Opera 9   Windows XP 
 08.01.2007 - 11:36:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 05.01.2007 - 12:23:47   Internet Explorer 7   Windows XP 
 05.01.2007 - 10:55:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.01.2007 - 14:04:34   Firefox 2.0   Windows XP 
 04.01.2007 - 13:52:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.01.2007 - 13:53:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.01.2007 - 11:14:57   Internet Explorer 7   Windows XP 
 02.01.2007 - 09:36:52   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.12.2006 - 14:44:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.12.2006 - 14:43:37   Internet Explorer 7   Windows XP 
 31.12.2006 - 14:42:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 30.12.2006 - 11:31:26   Internet Explorer 7   Windows XP 
 28.12.2006 - 13:43:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.12.2006 - 12:38:44   Internet Explorer 7   Windows XP 
 27.12.2006 - 11:00:16   Internet Explorer 7   Windows XP 
 27.12.2006 - 10:58:53   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.12.2006 - 13:38:25   Internet Explorer 7   Windows XP 
 23.12.2006 - 13:28:27   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.12.2006 - 14:57:24   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 19.12.2006 - 11:24:12   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.12.2006 - 10:03:47   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.12.2006 - 09:54:05   Internet Explorer 7   Windows XP 
 19.12.2006 - 09:40:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2006 - 23:56:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.12.2006 - 12:11:04   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2006 - 12:09:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2006 - 12:06:07   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2006 - 11:53:28   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2006 - 11:48:25   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.12.2006 - 11:35:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.12.2006 - 09:32:06   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.12.2006 - 19:54:34   Internet Explorer 7   Windows Vista 
 15.12.2006 - 13:25:01   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.12.2006 - 09:40:34   Internet Explorer 6   Windows 98 
 13.12.2006 - 18:13:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.12.2006 - 17:09:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.12.2006 - 14:29:39   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 12:51:23   Firefox 1.5   Windows XP 
 13.12.2006 - 12:50:46   Firefox 1.5   Windows XP 
 13.12.2006 - 12:04:56   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 11:15:52   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 13.12.2006 - 11:14:41   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 13.12.2006 - 10:16:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.12.2006 - 10:15:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.12.2006 - 10:15:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.12.2006 - 09:27:22   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 09:07:23   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 09:05:48   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 08:58:30   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 08:56:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 08:52:13   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 07:46:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.12.2006 - 07:43:38   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.12.2006 - 14:08:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.12.2006 - 14:07:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.12.2006 - 12:30:17   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.12.2006 - 10:02:14   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.12.2006 - 09:45:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.12.2006 - 09:31:24   Internet Explorer 7   Windows XP 
 12.12.2006 - 09:24:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.12.2006 - 08:49:08   Internet Explorer 7   Windows XP 
 11.12.2006 - 17:43:07   Firefox 2.0   Windows XP 
 27.11.2006 - 15:46:43   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 27.11.2006 - 11:09:28   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.11.2006 - 19:37:19   Firefox 1.5   Windows XP 
 25.11.2006 - 11:49:11   Firefox 1.5   Windows XP 
 23.11.2006 - 13:49:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.11.2006 - 13:44:36   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.11.2006 - 11:42:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.11.2006 - 11:41:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.11.2006 - 23:15:42   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 22.11.2006 - 15:29:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 21.11.2006 - 19:46:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.11.2006 - 13:53:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.11.2006 - 09:25:19   Internet Explorer 7   Windows XP 
 20.11.2006 - 08:11:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.11.2006 - 23:34:51   unbekannt   unbekannt 
 19.11.2006 - 11:58:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.11.2006 - 15:55:40   Internet Explorer 7   Windows XP 
 18.11.2006 - 15:28:44   Internet Explorer 7   Windows XP 
 17.11.2006 - 10:34:36   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 15.11.2006 - 15:03:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.11.2006 - 14:07:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.11.2006 - 12:32:41   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 15.11.2006 - 08:22:41   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.11.2006 - 20:12:50   Opera 9   Windows XP 
 14.11.2006 - 20:12:39   Firefox 2.0   Windows XP 
 14.11.2006 - 19:51:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.11.2006 - 17:17:34   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.11.2006 - 17:16:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.11.2006 - 16:21:16   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.11.2006 - 11:50:38   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.11.2006 - 09:43:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.11.2006 - 15:23:27   Firefox 1.5   Windows XP 
 13.11.2006 - 13:51:54   Firefox 1.5   Windows XP 
 13.11.2006 - 12:17:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.11.2006 - 12:01:01   Internet Explorer 7   Windows XP 
 13.11.2006 - 11:30:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.11.2006 - 11:05:19   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 13.11.2006 - 10:01:05   Firefox 1.5   Windows XP 
 13.11.2006 - 09:16:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.11.2006 - 09:15:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.11.2006 - 17:35:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.11.2006 - 11:16:42   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.11.2006 - 11:02:24   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.11.2006 - 10:57:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.11.2006 - 07:30:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.11.2006 - 21:13:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.11.2006 - 16:45:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.11.2006 - 16:31:11   Internet Explorer 7   Windows XP 
 09.11.2006 - 16:22:39   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 09.11.2006 - 15:08:10   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 08.11.2006 - 14:35:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.11.2006 - 13:28:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.11.2006 - 12:32:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.11.2006 - 11:56:49   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 08.11.2006 - 11:53:41   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 08.11.2006 - 11:17:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.11.2006 - 08:15:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 23:28:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 21:36:53   Firefox 2.0   Windows 2000 
 07.11.2006 - 17:57:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 17:49:05   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 13:07:21   Internet Explorer 7   Windows XP 
 07.11.2006 - 13:02:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 12:42:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 11:59:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 10:56:22   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 07.11.2006 - 10:26:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.11.2006 - 10:26:12   Netscape 6   Mac OS X 
 07.11.2006 - 09:54:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.11.2006 - 19:07:37   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.11.2006 - 15:59:28   Netscape 6   Windows XP 
 06.11.2006 - 15:54:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.11.2006 - 14:59:49   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.11.2006 - 14:00:56   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 06.11.2006 - 13:55:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.11.2006 - 13:42:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.11.2006 - 13:42:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.11.2006 - 13:28:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.11.2006 - 14:04:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.11.2006 - 14:17:22   Netscape 4   unbekannt 
 03.11.2006 - 14:17:22   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 03.11.2006 - 11:45:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.11.2006 - 15:42:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.11.2006 - 11:28:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.11.2006 - 06:55:47   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 02.11.2006 - 06:55:35   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 02.11.2006 - 06:55:00   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 01.11.2006 - 12:06:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.10.2006 - 10:45:09   Firefox 1.5   Windows XP 
 30.10.2006 - 11:14:20   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 28.10.2006 - 17:12:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.10.2006 - 08:29:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.10.2006 - 16:22:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.10.2006 - 14:34:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.10.2006 - 12:56:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 19:29:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 19:24:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 17:47:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 17:07:10   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.10.2006 - 16:20:10   Internet Explorer 5   Mac OS 
 26.10.2006 - 15:05:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 14:52:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 14:39:59   Firefox 1.5   Windows XP 
 26.10.2006 - 14:31:52   Internet Explorer 6   Windows 98 
 26.10.2006 - 11:34:18   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.10.2006 - 10:05:47   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.10.2006 - 09:16:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 08:39:18   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 26.10.2006 - 08:38:07   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 26.10.2006 - 08:37:55   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 26.10.2006 - 08:37:32   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 26.10.2006 - 08:37:16   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 26.10.2006 - 08:31:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.10.2006 - 08:27:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.10.2006 - 16:50:51   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 25.10.2006 - 14:20:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.10.2006 - 13:19:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.10.2006 - 13:16:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.10.2006 - 13:16:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.10.2006 - 13:06:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.10.2006 - 12:31:26   Internet Explorer 7   Windows XP 
 25.10.2006 - 10:32:56   Firefox 2.0   Windows XP 
 24.10.2006 - 19:23:12   Netscape 6   Mac OS X 
 24.10.2006 - 17:02:55   Firefox 1.5   Windows 2000 
 24.10.2006 - 15:20:11   Firefox 1.0   Windows XP 
 24.10.2006 - 14:29:59   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 24.10.2006 - 14:27:12   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 24.10.2006 - 12:37:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.10.2006 - 12:13:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.10.2006 - 09:34:36   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.10.2006 - 08:41:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 19:21:30   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 23.10.2006 - 19:21:29   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 23.10.2006 - 17:05:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 16:50:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 16:37:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 15:43:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 15:20:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 14:37:57   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 13:34:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 13:03:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 11:08:52   Netscape 7   Windows XP 
 23.10.2006 - 10:40:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.10.2006 - 10:40:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.10.2006 - 17:52:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.10.2006 - 07:49:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.10.2006 - 10:44:19   Firefox 1.5   Windows XP 
 20.10.2006 - 09:21:26   Internet Explorer 5   Windows 98 
 19.10.2006 - 21:21:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.10.2006 - 21:21:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.10.2006 - 13:20:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.10.2006 - 12:03:54   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.10.2006 - 10:56:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.10.2006 - 00:18:59   Firefox 1.5   Mac OS X 
 18.10.2006 - 10:08:10   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 18.10.2006 - 09:50:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.10.2006 - 12:30:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.10.2006 - 22:05:54   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.10.2006 - 15:57:43   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.10.2006 - 14:54:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.10.2006 - 14:49:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.10.2006 - 14:36:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.10.2006 - 14:33:09   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 16.10.2006 - 14:31:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.10.2006 - 08:39:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.10.2006 - 14:35:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.10.2006 - 11:55:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.10.2006 - 11:27:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.10.2006 - 11:27:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.10.2006 - 16:26:07   Firefox 1.0   Windows 2000 
 12.10.2006 - 14:34:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.10.2006 - 14:10:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.10.2006 - 10:00:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.10.2006 - 09:45:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.10.2006 - 08:43:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.10.2006 - 05:34:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 20:48:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 20:41:32   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 15:23:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 14:54:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 13:55:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 13:54:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 13:46:32   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.10.2006 - 13:40:59   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 11.10.2006 - 11:57:36   Firefox 1.5   Windows XP 
 11.10.2006 - 11:45:22   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.10.2006 - 20:26:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.10.2006 - 16:52:10   Firefox 1.5   Windows XP 
 10.10.2006 - 15:32:04   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 10.10.2006 - 09:58:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.10.2006 - 09:58:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.10.2006 - 09:29:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.10.2006 - 09:29:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 10.10.2006 - 08:00:15   Firefox 1.5   Windows XP 
 10.10.2006 - 07:21:14   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 09.10.2006 - 17:53:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.10.2006 - 17:48:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.10.2006 - 15:13:14   Firefox 1.5   Windows XP 
 09.10.2006 - 12:15:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.10.2006 - 20:52:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.10.2006 - 22:46:57   unbekannt   unbekannt 
 04.10.2006 - 14:48:49   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 13:05:17   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 12:06:47   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 12:06:33   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 12:04:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 11:51:15   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 11:48:37   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 11:43:38   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 11:41:37   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 11:35:25   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 11:33:40   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.10.2006 - 07:19:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.10.2006 - 23:30:40   unbekannt   unbekannt 
 02.10.2006 - 15:48:14   Firefox 1.0   Windows XP 
 02.10.2006 - 10:12:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.10.2006 - 10:12:50   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.09.2006 - 13:45:57   Netscape 6   Linux 
 28.09.2006 - 20:48:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.09.2006 - 12:36:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.09.2006 - 11:06:02   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 27.09.2006 - 09:26:53   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 26.09.2006 - 13:44:15   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.09.2006 - 12:22:18   Firefox 1.5   Windows XP 
 25.09.2006 - 17:41:51   Firefox 1.5   Windows XP 
 25.09.2006 - 10:47:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.09.2006 - 18:33:32   unbekannt   unbekannt 
 24.09.2006 - 18:33:05   unbekannt   unbekannt 
 22.09.2006 - 16:09:21   Firefox 1.0   Windows XP 
 22.09.2006 - 09:12:04   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 22.09.2006 - 09:11:55   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 22.09.2006 - 09:09:30   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 22.09.2006 - 09:07:02   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 22.09.2006 - 08:59:03   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 21.09.2006 - 09:18:30   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.09.2006 - 14:28:17   Internet Explorer 6   Windows XP 
 20.09.2006 - 10:02:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 19.09.2006 - 14:32:47   Firefox 1.5   Windows XP 
 18.09.2006 - 17:10:13   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 18.09.2006 - 17:09:21   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 18.09.2006 - 17:08:43   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 18.09.2006 - 17:08:08   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 18.09.2006 - 17:08:08   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 18.09.2006 - 17:06:21   Internet Explorer 6   Windows NT 4.0 
 18.09.2006 - 10:05:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 15.09.2006 - 09:06:33   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.09.2006 - 18:44:53   Firefox 1.0   Windows XP 
 13.09.2006 - 14:48:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 12.09.2006 - 09:17:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.09.2006 - 11:27:11   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 06.09.2006 - 14:22:31   Internet Explorer 6   Windows XP 
 06.09.2006 - 06:14:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2006 - 15:32:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2006 - 15:32:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2006 - 14:16:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 05.09.2006 - 09:25:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.09.2006 - 14:11:36   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.09.2006 - 17:08:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.09.2006 - 13:59:16   Firefox 1.5   Windows XP 
 01.09.2006 - 14:19:18   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 01.09.2006 - 14:14:08   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.09.2006 - 13:33:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.09.2006 - 12:38:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.09.2006 - 11:48:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.09.2006 - 09:06:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.08.2006 - 15:48:40   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 31.08.2006 - 12:54:48   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.08.2006 - 09:35:54   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 31.08.2006 - 08:34:41   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.08.2006 - 07:46:51   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.08.2006 - 06:56:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2006 - 20:24:46   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2006 - 14:44:48   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 10:05:34   Netscape 7   Windows 2000 
 30.08.2006 - 10:02:01   Netscape 7   Windows 2000 
 30.08.2006 - 10:01:51   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 10:00:02   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:59:47   Netscape 7   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:56:42   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:55:27   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:45:16   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:45:05   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:45:03   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:45:00   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:43:06   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:40:27   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:39:28   Netscape 7   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:35:17   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 09:09:28   Internet Explorer 5   Windows 98 
 30.08.2006 - 08:49:17   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 30.08.2006 - 08:31:59   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 30.08.2006 - 08:24:42   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2006 - 08:22:23   Internet Explorer 6   Windows XP 
 30.08.2006 - 08:21:08   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 08:15:57   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 08:14:49   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 30.08.2006 - 08:14:48   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 29.08.2006 - 20:22:36   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 29.08.2006 - 14:57:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.08.2006 - 14:17:33   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 29.08.2006 - 14:03:53   Internet Explorer 6   Windows XP 
 29.08.2006 - 13:47:22   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.08.2006 - 14:46:09   Internet Explorer 6   Windows Server 2003 
 28.08.2006 - 12:53:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.08.2006 - 11:34:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 28.08.2006 - 11:09:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.08.2006 - 14:04:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.08.2006 - 13:55:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.08.2006 - 22:02:56   Firefox 1.5   Windows 2000 
 26.08.2006 - 13:43:35   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.08.2006 - 13:32:20   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.08.2006 - 19:48:59   Firefox 1.0   Windows XP 
 25.08.2006 - 19:30:13   Firefox 1.5   Windows XP 
 25.08.2006 - 14:50:27   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.08.2006 - 12:53:10   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 25.08.2006 - 10:03:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 25.08.2006 - 07:50:15   Internet Explorer 5   Windows ME 
 25.08.2006 - 07:50:14   Internet Explorer 5   Windows ME 
 24.08.2006 - 17:26:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.08.2006 - 17:26:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.08.2006 - 17:24:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.08.2006 - 17:02:25   Internet Explorer 6   Windows XP 
 24.08.2006 - 07:21:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 23.08.2006 - 11:21:04   Internet Explorer 6   Windows XP 
 22.08.2006 - 13:04:44   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 22.08.2006 - 07:50:41   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 21.08.2006 - 11:28:07   Internet Explorer 5   Windows ME 
 21.08.2006 - 11:28:06   Internet Explorer 5   Windows ME 
 21.08.2006 - 11:03:54   Internet Explorer 5   Windows ME 
 21.08.2006 - 11:03:52   Internet Explorer 5   Windows ME 
 18.08.2006 - 10:27:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.08.2006 - 10:27:37   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.08.2006 - 10:24:59   Internet Explorer 6   Windows XP 
 18.08.2006 - 10:12:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.08.2006 - 16:51:16   Internet Explorer 6   Windows XP 
 17.08.2006 - 13:12:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 16.08.2006 - 15:35:34   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 14.08.2006 - 16:22:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 14.08.2006 - 16:22:13   Internet Explorer 6   Windows XP 
 13.08.2006 - 11:35:21   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.08.2006 - 13:21:29   Internet Explorer 6   Windows XP 
 11.08.2006 - 13:11:03   Internet Explorer 6   Windows XP 
 09.08.2006 - 16:21:52   Firefox 1.5   Windows XP 
 08.08.2006 - 18:50:06   Firefox 1.5   Windows XP 
 08.08.2006 - 17:45:28   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 08.08.2006 - 15:39:19   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2006 - 15:34:18   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 08.08.2006 - 14:43:47   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2006 - 12:02:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2006 - 11:40:09   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2006 - 11:40:05   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2006 - 09:57:58   Internet Explorer 6   Windows XP 
 08.08.2006 - 07:29:38   Internet Explorer 5   Windows 2000 
 07.08.2006 - 18:32:01   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.08.2006 - 14:52:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 07.08.2006 - 14:04:29   Firefox 1.5   Windows XP 
 07.08.2006 - 11:09:58   Internet Explorer 6   Windows ME 
 07.08.2006 - 11:09:58   Internet Explorer 6   Windows ME 
 07.08.2006 - 10:30:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.08.2006 - 13:08:39   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.08.2006 - 09:57:40   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.08.2006 - 09:18:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.08.2006 - 09:18:00   Internet Explorer 6   Windows XP 
 04.08.2006 - 08:49:23   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 04.08.2006 - 06:00:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.08.2006 - 15:58:27   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 03.08.2006 - 15:32:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.08.2006 - 15:11:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.08.2006 - 15:09:04   Internet Explorer 6   Windows ME 
 03.08.2006 - 15:09:03   Internet Explorer 6   Windows ME 
 03.08.2006 - 15:05:07   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.08.2006 - 10:16:45   Internet Explorer 6   Windows XP 
 03.08.2006 - 09:19:27   Netscape 7   Windows XP 
 02.08.2006 - 13:53:10   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.08.2006 - 10:09:44   Internet Explorer 6   Windows XP 
 02.08.2006 - 09:33:43   Internet Explorer 6   Windows 2000 
 02.08.2006 - 08:47:28   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.08.2006 - 20:04:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.08.2006 - 16:26:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 01.08.2006 - 14:29:52   Firefox 1.0   Windows XP 
 01.08.2006 - 09:00:03   Firefox 1.0   Windows XP 
 31.07.2006 - 23:16:18   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.07.2006 - 11:17:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 31.07.2006 - 11:13:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 14:29:30   Firefox 1.5   Windows XP 
 27.07.2006 - 11:35:12   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 11:18:56   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 11:18:38   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 10:59:26   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 10:59:14   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 10:57:49   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 10:51:34   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 10:46:47   Firefox 1.5   Windows XP 
 27.07.2006 - 09:38:55   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 09:32:11   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 09:29:52   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 08:27:40   Internet Explorer 6   Windows XP 
 27.07.2006 - 08:27:24   Internet Explorer 6   Windows XP 
 26.07.2006 - 19:19:59   Firefox 1.0   Windows XP 
 26.07.2006 - 18:36:36   Internet Explorer 6   Windows XP 


Top-Level-Domain

Netzwerk (.net) graph 42 % 727
unbekannt graph 37 % 649
Kommerziell (.com) graph 12 % 203
Russland graph 2 % 41
Ukraine graph 2 % 36
Dänemark graph 1 % 19
Estland graph 1 % 12
Schweiz graph 1 % 9
Litauen graph 1 % 9
Organisationen (.org) graph 0 % 6
Lettland graph 0 % 4
Israel graph 0 % 3
Polen graph 0 % 3
Unternehmen (.biz) graph 0 % 3
Tschechien graph 0 % 3
Österreich graph 0 % 2
Italien graph 0 % 2
Slowakei graph 0 % 2
Griechenland graph 0 % 1
Frankreich graph 0 % 1
Niederlande graph 0 % 1


Browser

Internet Explorer 7 graph 59 % 1021
Firefox 2.0 graph 22 % 390
Netscape 6 graph 9 % 154
Firefox 1.5 graph 3 % 49
Internet Explorer 5 graph 3 % 48
Firefox 1.0 graph 2 % 30
Opera 9 graph 1 % 23
Netscape 7 graph 1 % 10
unbekannt graph 0 % 7
Netscape 4 graph 0 % 6
graph 0 % 1


Betriebssystem

Windows 2000 graph 77 % 1346
Mac OS X graph 15 % 260
Windows 98 graph 2 % 35
Windows NT 4.0 graph 2 % 27
Windows Server 2003 graph 1 % 19
Windows ME graph 1 % 18
unbekannt graph 1 % 11
Windows Vista graph 1 % 11
Linux graph 0 % 7
Mac OS graph 0 % 4
graph 0 % 1


Zugriffe nach Monate

01/2008 graph 7 % 116
12/2007 graph 3 % 50
11/2007 graph 3 % 55
10/2007 graph 5 % 88
09/2007 graph 6 % 96
08/2007 graph 6 % 96
07/2007 graph 8 % 137
06/2007 graph 10 % 181
05/2007 graph 4 % 77
04/2007 graph 6 % 104
03/2007 graph 5 % 86
02/2007 graph 6 % 104


Zugriffe nach Tage im laufenden Monat

2. graph 3 % 47
3. graph 3 % 54
4. graph 3 % 45
5. graph 4 % 74
6. graph 3 % 48
7. graph 3 % 60
8. graph 4 % 64
9. graph 4 % 66
10. graph 2 % 29
11. graph 2 % 35
12. graph 3 % 54
13. graph 5 % 90
14. graph 4 % 73
15. graph 3 % 45
16. graph 2 % 35
17. graph 4 % 72
18. graph 3 % 49
19. graph 7 % 116
20. graph 4 % 71
21. graph 2 % 39
22. graph 3 % 45
23. graph 2 % 37
24. graph 4 % 63
25. graph 2 % 37
26. graph 3 % 44
27. graph 3 % 51
28. graph 4 % 64
29. graph 4 % 70
30. graph 3 % 49
31. graph 4 % 69


Zugriffe nach Tageszeit

2. graph 0 % 6
3. graph 0 % 1
4. graph 0 % 1
5. graph 0 % 1
6. graph 0 % 1
7. graph 1 % 12
8. graph 2 % 31
9. graph 5 % 92
10. graph 9 % 153
11. graph 12 % 203
12. graph 11 % 184
13. graph 8 % 145
14. graph 8 % 143
15. graph 12 % 207
16. graph 9 % 148
17. graph 6 % 110
18. graph 4 % 76
19. graph 4 % 73
20. graph 2 % 42
21. graph 3 % 44
22. graph 2 % 31
23. graph 1 % 23
graph 1 % 12


Zugriffe nach Wochentagen

Montag graph 18 % 315
Dienstag graph 20 % 345
Mittwoch graph 22 % 386
Donnerstag graph 21 % 361
Freitag graph 13 % 223
Samstag graph 3 % 57
Sonntag graph 3 % 52


Zugriffe nach Jahren

2007 graph 26 % 454
2008 graph 67 % 1169
graph 7 % 116


This Web-Statistik is based on "PHP Web Statistik" from Reimar Hoven.
Modifies by VBB-Webdesign GmbH.